Revitalizarea și promovarea patrimoniului cultural al minorităților din Oltenia în contextul diversității culturale

Echipa Proiect


UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA - Promotor de Proiect

Banta Carmen Manager proiect
Cristea Mirela Responsabil financiar
Panea Nicu Coordonator studii culturale
Mintuleasa Corina Secretar
Adam Madalina Camelia Consultant tehnic
Durle Adriana Expert achizitii
Iacob Constanta Expert contabil
Otovescu Dumitru Sociolog
Stan Razvan Cercetator teren
Popescu Mihaela Alexandrina (Meda) Cercetator teren
Popa Ion Irineu Expert studii interetnice
Girlesteanu George Expert drepturile minoritatilor
Rusu Gabriela Expert comunicare
Balosu Ion Expert curator colectie permanenta
Bratu Andreea Expert relatii internationale
Stoenescu Elena Personal intretinere si curatenie

Institutul de Etnografie și Folclor „C. Brăiloiu” - Partener 1

Tircomnicu Emil Expert inventariere patrimoniu material si imaterial
Simion Florenta Expert inventariere patrimoniu material si imaterial

MF – Institutul Norvegian de Teologie - Partener 2

Heine Gunnar Expert studii entice si religioase
Lauritzen Solvor Mjoberg Expert studii entice si religioase