Revitalizarea și promovarea patrimoniului cultural al minorităților din Oltenia în contextul diversității culturale

Parteneri


UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA - Promotor de Proiect
Universitatea din Craiova a fost înființată în 1947. Misiunea acesteia este de a promova educatia si cercetarea stiintifica in acord cu cerintele de integrare in societatea cunoasterii, care presupune consolidarea si dezvoltarea Spatiului European al Educatiei si Cercetarii Stiintifice prin promovarea excelentei la nivelul tuturor activitatilor si proceselor desfasurate. Are in vedere incadrarea institutiei, conform Cartei Universitare, la nivelul institutiilor de stat pentru invatamant superior si cercetare stiintifica (universitate de tip A). Institutia impartaseste Declaratia de la Lima asupra Libertatii Academice si Autonomiei Institutiilor de Invatamant Superior (1988) si Magna Charta a Universitatilor Europene (Bologna, 1988) si este membra in Asociatia Universitatilor Europene, Asociatia Internationala a Universitatilor si Agentia Universitara a Francofoniei (AUF). Solicitantul creeaza si sustine permanent legaturile de cooperare si colaborare cu universitati reprezentative din U.E, S.U.A si alte state.
Institutia noastra contribuie la dezvoltarea locala, regionala si nationala din punct de vedere economico-social, stiintific, cultural si politic, in acord cu nevoile comunitatii. Procesele de invatamant si cercetarea sunt dinamice, inovatoare, cu deschidere spre asteptarile absolventilor si exigentele viitorului.
Cuprinde 15 facultati, oferind studentilor conditii de pregatire in 131 domenii, din care 62 domenii studii universitare, 49 domenii de master si 20 domenii doctorat. Numarul studentilor a inregistrat o continua crestere, ajungand in prezent la circa 30.000. Facultatea de Litere are parteneri pentru programul ERASMUS din: Franța, Spania, Italia, Germania, Grecia, Belgia, Austria, Polonia, Bulgaria, Turcia.

Link: http://www.ucv.roInstitutul de Etnografie și Folclor „C. Brăiloiu” - Partener 1
Institutul de Etnografie si Folclor „Constantin Brailoiu” este o structură de cercetare multidisciplinară, de orientare socio-umană. Sarcina sa principală este să elaboreze studii fundamentale şi avansate asupra fenomenului culturii populare tradiţionale şi contemporane, rurale şi urbane, în domeniile folcloristicii (folclor literar), etnomuzicologiei, etnografiei, etnocoreologiei şi arhivelor multimedia, neconvenţionale de folclor.

Link: http://www.academiaromana.roMF – Institutul Norvegian de Teologie - Partener 2
MF – Institutul Norvegian de Teologie, Oslo este o universitate specializată în domeniul studiilor teologice, cea mai mare din Norvegia. MF este unul din centrele de cercetare de prestigiu, oferind două programe de studii doctorale, o diplomă profesională în teologie, opt programe de masterat şi patru de licenţă. Instituţia are trei departamente:  Departamentul de teologie, Departamentul de educaţie religioasă şi studii pedagogice şi Departamentul de religie şi societate. MF - Institutul Norvegian de Teologie a fost fondat în 1908 ca o şcoală teologică independentă, al cărei scop era educarea preoţilor ce urmau să servească Biserica (Luterană). Norvegiană. Erudiţia teologică şi prestigiul acumulat au fost dublate de o creştere a numărului de studenţi, astfel că de mulţi ani MF este de departe cea mai mare instituţie teologică din Norvegia. A pregătit aproximativ 70% din clerul Bisericii (Luterane) Norvegiene, precum şi profesori, instructori de catehism, misionari şi alţi slujbaşi ai bisericii şi ai societăţii. MF educă şi clerul Bisericii Catolice şi al Bisericii Metodiste; oferă de asemenea cursuri şi diplome de teologie penticostală şi pentru Armata Salvării. Instituţia a devenit treptat una internaţională cu orientare globală, atât în privinţa studenţilor, cât şi a specializărilor şi a programelor de studii. MF consideră că în lumea de azi există o legătură strânsă între slujirea bisericii locale şi angajamentul faţă de creştinismul global.

Link: http://www.mf.no