Revitalizarea și promovarea patrimoniului cultural al minorităților din Oltenia în contextul diversității culturale

STADIUL REALIZARII STUDIULUI INTERDISCIPLINAR DESPRE CULTURILE MINORITĂȚILOR DIN OLTENIA (ACTIVITATEA 4.2)
30 Sep. 2015


Realizarea studiului interdisciplinar (documentare, elaborare) referitor la culturile minoritatilor din Oltenia se va finaliza la sfarsitul lunii septembrie 2015. 

O componenta importanta in elaborarea studiului a cosntitut-o activitatea de documentare, sustinuta mai ales de catre expertii din echipa de cercetare, ale caror atributii vizeaza in special identificarea si structurarea unor aspecte relevante in evolutia si parcursul integrarii minoritatilor in regiunea Oltenia. In aceasta directie s-a incadrat activitatea de documentare cu precadere a urmatorilor experti din echipa de cercetare (activitatea de documentare a fost sustinuta insa si de catre ceilalti experti din echipa de cercetare): coordonatorului studii culturale, a expertului studii interetnice si a expertului drepturilor minoritatilor, cei doi experti studii etnice si religioase ai partenerului norvegian. Documentarea prin studierea unor arhive, a unor surse biografice, studii sociologice, etc se constituie intr-o baza informationala a studiului, completand ipotezele verificate si analizate prin cercetarea de teren. 

Astfel, printre rezultatele activitatii de documentare se numara: o baza de date istorice privind realitatea educationala a minoritatilor din Oltenia, sinteze privind drepturile si statutul minoritatilor din regiunea Oltenia, elaborarea si dezvoltarea bazei de date despre confesiunile religioase ale minoritatilor din Oltenia, setul de practici autohtone in raport cu minoritatile din Oltenia, setului de ipoteze ale dialogului intercultural. 

A doua componenta semnificativa in realizarea studiului a constitut-o cercetarea de teren, culegerea datelor prin aplicarea de chestionare, realizarea de interviuri, colectarea si structurarea de material fotografic. Din echipa de cercetare, expertul sociolog, cei doi cercetatori teren, cei doi experti inventariere patrimoniu material si imaterial ai Partenerului 2, au realizat actiuni in acest sens. 

Dintre actiunile de cercetare de teren intreprinse pana in prezent au fost: pretestarea cercetarii prin aplicarea a 40 de chestionare  in randul romilor din Bals (judeţul Olt), Craiova (judetul Dolj) şi Novaci (judeţul Gorj); aplicarea in randul romilor a altor 64 de chestionare in Slatina si Stoenesti (jud. Olt); aplicarea a 20 de chestionare in comunitatea grecilor si a 20 de chestionare in comunitatea italienilor; mic istoric al comunitatilor macedonene, grecesti, albaneze, evreiesti, rrome, italiene din Oltenia, precum si obieciurile si traditiile acestora reflectate in studii de specialitate, sistematizarea si transcrierea materialelor de teren despre minoritatea greaca din Oltenia si despre Forumul Interetnic Dolj, realizarea material privind istoricul cimitirelor catolic si evanghelic din Craiova, realizarea de interviuri cu reprezentanti ai comunitatilor minoritare: elene (Ion Florin Pascoveanu), poloneze (Lucian Dorovschi si Ludovic Dorovschi), evreiesti (Francisc Abraham). 

In prezent, elaborarea studiului se afla intr-o etapa avansata, de sistematizare si structurare a informatiilor culese prin documentare si cercetare de teren, pentru a integra intr-o lucrare unitara, diversele perspective disciplinare abordate: sociologica, religioasa, antropologica, etc

Inapoi