Revitalizarea și promovarea patrimoniului cultural al minorităților din Oltenia în contextul diversității culturale

Seara culturala 19 octombrie 2015
19 Oct. 2015


Universitatea din Craiova prin Facultatea de Litere în parteneriat cu Institutul de Etnografie și Folclor ”Constantin Brăiloiu” al Academiei Române  și  Institutul Norvegian de Teologie din Oslo, Norvegia implementează în perioada 2014-2015 proiectul Revitalizarea și promovarea patrimoniului cultural al minorităților din Oltenia în contextul diversității culturale, nr. de identificare LLP116/08.04.2014, finanțat în cadrul Programului PA17/RO13 ”Promovarea diversității în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european, Grant SEE.

Luni, 19 octombrie 2015, la ora 16.00, la Casa Universitarilor din Craiova, Calea Unirii, nr. 57 va avea loc o nouă seară interculturală din cadrul acestui proiect. În prezența reprezentanților minorităților etnice din Oltenia, a conducerii Universității din Craiova (promotor de proiect), a reprezentanților Ministerului Culturii din România va avea loc dezbaterea pe tema ”Oportunități și dificultăți în organizarea și derularea evenimentelor comunitare etnice”. Ținta prioritară a dezbaterii este reperarea contextelor care pot să ofere sprijin în promovarea identității culturale a minorităților etnice din Oltenia.

Vor participa:

Asociația Liga albanezilor din România

Comunitatea bulgară din România

Comunitatea cehă din Eibenthal, județul Mehedinți

Comunitatea elenă din Craiova

Comunitatea evreilor din Oltenia

Asociația italienilor din România

Comunitatea romilor – Partida romilor din Craiova

Comunitatea sârbilor din Șvinița, județul Mehedinți

 

Seara interculturală pune în evidență unul dintre obiectivele specifice ale proiectului, creșterea gradului de cunoaștere a moștenirii culturale a minorităților etnice din Oltenia din perspective diverse: antropologie socială și culturală, etnologie, sociolologie, onomastică – toponimie -antroponimie, istorie culturală, religie, arte vizuale etc.

Acest demers este benefic: a) pentru înseși comunitățile de minorități etnice, care își vor conserva și proteja astfel patrimoniul cultural imaterial și material mobil; b) pentru specialiștii care au nevoie de date credibile, atestate, în domeniu, în vederea elaborării unor cercetări/studii; c) pentru publicul larg, deoarece rezultatele proiectului vor fi integrate într-un circuit cultural deschis. Dezbaterea din cadrul acestei seri interculturale va oferi cadrul de dialog intercultural și prin proiectarea unor secvențe filmate ilustrative ale serilor interculturale desfășurate în cadrul evenimentelor proiectului, secvențe transmise la televiziunile locale și regionale.

Sunt invitați reprezentanți ai mass mediei locale și regionale, studenți voluntari, public interesat de cultura minorităților etnice din Oltenia.

Persoană de contact: conf. univ. dr. Gabriela Rusu, Expert comunicare

E-mail:gabrielarusu.pasarin@yahoo.com, Telefon:0744 361618

 

MANAGER PROIECT,

conf. univ. dr. Carmen BANȚA

Inapoi