Revitalizarea și promovarea patrimoniului cultural al minorităților din Oltenia în contextul diversității culturale

Lansare proiect, Grant SEE - Revitalizarea și promovarea patrimoniului cultural al minorităților din Oltenia în contextul diversității culturale (29 ianuarie 2015)
29 Jan. 2015


Lansarea proiectului va avea loc joi, 29 ianuarie 2015, ora 11.00, la Hotel Bavaria din Craiova, Strada Caracal, Nr.3. 

Durata de implementare a proiectului este de 12 luni, Universitatea din Craiova prin Facultatea de Litere este promotor de proiect, iar partenerii instituţionali sunt Institutul de Etnografie și Folcor ”C. Brăiloiu” - Academia Română și Institutul Norvegian de Teologie din Oslo, Norvegia.

Obiectivele proiectului pe termen lung vizează:

  • creșterea gradul de cunoaștere a moștenirii culturale a minorităților etnice din Oltenia;
  • derularea unor evenimente culturale, care să trezească interesul în rândul tuturor culturilor  minoritare din Oltenia;
  • promovarea istoriei culturale a minorităților etnice din regiunea Oltenia în rândul publicului larg și evidențierea rolului pe care l-au avut și îl au minorităţile etnice asupra climatului socio-cultural din regiune;
  • consolidarea relațiilor bilaterale (româno-norvegiene) la nivel instituțional, cu  accent pe schimbul de bune practici în domeniul culturii.

Rezultatele activităților circumscrise proiectului vor fi: realizarea unui ghid interdisciplinar         (însoțit de un DVD), care va  contura un profil identitar relevant pentru moștenirea culturală a minorităților într-un context al diversității culturale, înființarea unei Colecții a minorităților din Oltenia (găzduită de către Casa Universitarilor) și crearea unei baze de date bilingve  a minorităţilor din Oltenia.

     

Persoană de contact: conf. univ. dr. Gabriela Rusu, Expert comunicare

E-mail:gabrielarusu.pasarin@yahoo.com  

Telefon: 0744 361618

 

 

AGENDĂ EVENIMENT

10.30 – 11.00 - Primirea participanţilor

11.00 – 11.10 - Cuvânt de deschidere

                  prof.univ.dr. Nicu Panea, Decanul Facultății de Litere, Universitatea din Craiova

                  Mesaj  - Rectorul Universității din Craiova (proiecție)

 

11.10 – 11.20 - Intervenții ale conducerii Universității din Craiova

conf. univ. dr. Costel Ionașcu – Prorector cu Informatizarea și Administrarea

                                                   Fondurilor Europene

prof. univ. dr. Dan Popescu    - Prorector cercetare științifică și relații cu mediul economic

                        IPS Irineu, Mitropolit al Olteniei și Arhiepiscop al Craiovei, 

                                             Decanul Facultății de Teologie,Universitatea din Craiova

 

11.20 – 11.35 - Prezentarea proiectului

                        lector univ. dr. Carmen Banța, Manager proiect, Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova

                         conf.univ.dr.Gabriela Rusu, Expert comunicare în cadrul proiectului, Facultatea de  Litere,Universitatea din Craiova

 

11.35. –11.45- Intervenții ale experților din proiect

                  dr. Cornel Bălosu, șeful Secției de etnografie, Muzeul Olteniei Craiova, Expert curator în cadrul proiectului

 

11.45– 11.55 - Intervenții ale reprezentanților minorităților din Oltenia

                        Oana Manolescu, Deputatul minorităților albaneze din România, 

                                               Președintele Asociației Liga Albanezilor din România

                        dr. Corneliu Sabetay, Președintele Comunității evreiești din Oltenia

                        Constantina Dumitrescu, Președintele Asociației Macedonenilor din România

 

11.55 – 12.00 - Sesiune de întrebări

12.00              - Cuvânt închidere

 

Inapoi