Revitalizarea și promovarea patrimoniului cultural al minorităților din Oltenia în contextul diversității culturale

Proiect finanțat printr-un grant oferit de
Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României

Conferința de închidere a proiectului Revitalizarea și promovarea patrimoniului cultural al minorităților din Oltenia în contextul diversității culturale

Universitatea din Craiova prin Facultatea de Litere în parteneriat cu Institutul de Etnografie și Folclor ”Constantin Brăiloiu” al Academiei Române  și  Institutul Norvegian de Teologie din Oslo, Norvegia a implementat în perioada 2014-2016 proiectul Revitalizarea și promovarea patrimoniului cultural al minorităților din Oltenia în contextul diversității culturale, nr. de identificare LLP116/08.04.2014, finanțat în cadrul Programului PA17/RO13 ”Promovarea diversității în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european”, Grant SEE.

Prin derularea evenimentelor din cadrul proiectului au fost atinse Obiectivele pe termen lung:

- creșterea gradul de cunoaștere a moștenirii culturale a minorităților etnice din Oltenia, prin metode de analiză și documentare științifice (antropologie socială și culturală, etnologie, sociolologie, istorie ...

Citeste mai mult

Finalizarea organizarii colectiei permanente „Revitalizarea şi promovarea patrimoniului cultural al comunităţilor etnice din Oltenia”

Programul de vizita al colectiei: de luni - vineri intre orele 09.00-15.00, sambata si duminica intre orele 09.00-14.00.

In data de 24 februarie 2016 a fost deschisa publicului colectia permanenta „Revitalizarea şi promovarea patrimoniului cultural al comunităţilor etnice din Oltenia”,  organizata in cadrul activitatii A6. Producția de bunuri și servicii referitoare la cultura minorităților, inclusiv a minorității rome din Oltenia – A6.2. Desfășurarea propriu-zisă a colecției și a evenimentelor.

Colectia a fost organizata de catre expertul curator in colaborare cu mangerul de proiect. Scopul organizarii acestei colectii este valorificarea și revitalizarea diversității culturale a etniilor și îmbogățirea patrimoniului cultural al regiunii.

Pentru organizarea colectiei expertul curator a parcurs o serie de etape complexe: alcătuirea și parcurgerea bibliografiei generale asupra temei; harta principalelor comunități etnice din Oltenia; chestionare de cercetare asupra temei; sinteze teoretice și fotografice asupra costumelor si ...

Citeste mai mult

FINALIZAREA STUDIULUI INTERDISCIPLINAR DESPRE CULTURILE MINORITĂȚILOR DIN OLTENIA (ACTIVITATEA 4.2) – februarie 2016


Echipa interdisciplinară a proiectului a finalizat, in luna octombrie 2015, studiul referitor la culturile minorităților din Oltenia, ca urmare a unei minuțioase activități de documentare și cercetare de teren - a fost structurat si revizuit continutul studiului. Studiul reprezintă o analiză pertinentă a celor mai reprezentative grupuri etnice din Oltenia în contextul pluralităţii culturale, acoperind mai multe domenii (drept, religie, etnologie, etnografie, sociologie, antropologie culturală) inserate într-o succesiune coerentă și complementară.

In luna februarie 2016 a fost finalizata de asemenea editarea studiului interdisciplinar si a inceput tiparirea si distribuirea acestuia catre publicul relevant.

MINORITATILE DIN OLTENIA - STUDII CULTURALE